FarmWorks Surface – planowanie powierzchni

Farm Works Surface wykorzystuje dane o powierzchni pól zebrane przy pomocy komputera Trimble FmX stanowiącego element całego systemu Trimble WM-Drain, które w dalszym etapie podlegają dokładnej analizie przestrzennej pod kątem projektowania systemów odwadniających i układów drenów. Dzięki takiej funkcjonalności otrzymujemy pakiet oprogramowania do zarządzania danymi przestrzennymi specjalnie na potrzeby drenowania i melioracji pól.

Pakiet zawiera następujące moduły:

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress