RSD Weighlog 200

RDS Weighlog 200 RSD Weighlog 200

RDS Weighlog 200 jest przyjaznym operatorowi kompletnym, pokładowym systemem ważenia, który może być wykorzystywany do różnych zastosowań, w tym ważenia towarów wychodzących i przychodzących, załadunku przyczepy i zbiornika i mieszalnika pasz. W szczególności polecany dla ładowarek teleskopowych.

Zalety:

  • Wielokanałowy system pozwala na gromadzenie danych o obciążeniu na różne narzędzia, dla różnych produktów lub klientów,
  • Wspomaga prawidłowe ładowanie pojazdów lub produktów,
  • Może być używany do ważenia w każdych warunkach pracy,
  • Możliwość podłączenia kompatybilnej, zewnętrznej drukarki – pozwala to na ewidencję i archiwizowanie załadunków i rozładunków,
  • Kompensacja prędkości podnoszenia ładunku pozwala na korzystanie przez wielu operatorów pojazdów,

Właściwości:

  • 5 dostępnych kanałów pozwala na sumowanie załadunku dla różnych klientów, różnych towarów, lub pracy z różnymi przyłączami (łyżka, widlak, widły do pasz objętościowych, itp.),
  • Zdolności ważenia statycznego i dynamicznego,
  • Funkcja dokładania wagi ?na żywo? podczas załadunku przyczepy o określonej ładowności,
  • Wyświetlana waga netto ? przyłącze wytarowane (wyzerowane) w dowolnym momencie pracy systemu.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress